Albert Norelius

Om Velory

Velory hjälper dig att automatisera inköp, livscykelhantering och support av ditt företags hårdvara och mjukvara.

Om Asset Management i Velory

I denna artikel får du en snabb genomgång av de olika delarna i Asset Management i Velory.

Om Butiken

Butiken är den personliga butiken för ditt företag. Genom att köpa all hårdvara och mjukvara från samma plattform får du en oöverträffad översikt över ditt företags IT-utrustning och -utgifter.