Marielle

About Find My iPhone

The "Find My iPhone" function is linked to an activation

About one-off deductions

If employees choose products that exceed their assigned budget, they can choose to pay the excess amount with a one-off deduction on their salary. In this article, we explain how to do it.

Add an employee

In this article, you get to know how to invite your employees in three different ways- Via import, manually or via email.

Add a package

In this article, you will get an overview of how you can configure startup packages that are tailored to you and your employees.

About Velory

Velory helps you automate the purchase, lifecycle management and support of your company's hardware and software.

About Trade-in

Get an overview of how you can trade-in old hardware and make money from it via the trade-in service.

About hardware registration

To get a good overview of what hardware you have in the company, both administrators and employees can register devices in Velory.

About salary deductions

How does it work when an employee uses salary deductions to place an order? And how does it work in terms of taxation? This article explains how it all works.

Insurance for leased products

Insurance is a requirement for all leased hardware with a residual value. In this article, we present the insurance alternatives that currently exist in Velory.

Håll koll på mjukvara i Velory

Att hålla koll på all mjukvara som ditt företag äger kan vara rätt knepigt. Med funktionen "Mjukvara" i Velory blir det enklare att hålla koll på all mjukvara ditt företag använder. På så vis kan ni lätt och smidigt hålla koll på både mjukvara och hårdvara på ett och samma ställe.

How attestation works

This article explains how product request attestation works, and how you assign either Employees, Locations or the Company as Attestation Manager.

About leasing

In this article, you will learn how leasing works and what applies when it comes to residual value at the end of the leasing period.

Om finansiering av hårdvara

I denna artikel får du veta hur leasing går till och vad som gäller när det kommer till restvärde vid leasingperiodens slut.

Så fungerar attestering

Denna artikel förklarar hur attestering av produktförfrågan fungerar, hur du ställer in attestering på Anställda, Platser och Företaget samt vart du vart i Velory du hittar inställningarna.

Om månadsbetalningar

Få en överblick över det månatliga löneavdraget per anställd eller för hela företaget. Denna artikel beskriver vart i Velory du hittar funktionen och hur du använder den.

Om engångskostnader

Om anställda väljer produkter som överstiger deras tilldelade budget, kan de välja att betala det överstigande beloppet med ett engångsavdrag på sin lön. I denna artikel förklarar vi hur det går till.