I Velory finns detaljerad statistik över hur ditt företags hårdvara används och fördelas.

I statistiken kan du hitta:

  • Det totala antalet enheter i företaget. Antalet inkluderar både enheter som kopplats till anställda och rum samt de som ännu inte har tilldelats.
  • Antalet ej tilldelade enheter som finns i företaget. Det vill säga de enheter som inte är kopplade till en anställd eller ett rum.
  • Antalet enheter per anställd i snitt.
  • Ett uppskattat värde på enheter per anställd, det vill säga hur mycket varje anställds tilldelade enheter är värda i snitt.
  • Total månadskostnad för företagets alla leasade enheter. Kostnaden beräknas utifrån de enheter som leasas genom Velory.

Därtill finns en överblick över vilka typer av enheter som finns i företaget, hur mycket dessa är värda samt hur fördelningen av enhetstyper ser ut inom företaget.