Som administratör kan du gå igenom ett antal frågor för att skapa en Digital policy för ditt företag. Frågorna berör bland annat uppgradering av hårdvara, vilka digitala tjänster som ska användas på företaget, och hur företaget arbetar med IT-säkerhet.

För att komma till formulären så klickar du på "Digital policy" som du ser i navigeringsmenyn. Ser du inte länken så är funktionen förmodligen inte aktiverad för ditt företag.

Frågorna är uppdelade i olika områden, och kan besvaras i vilken ordning som helst. Du behöver inte besvara alla frågor samtidigt. Arbetet sparas kontinuerligt och du kan lämna sidan och återuppta vid ett senare tillfälle.

När du börjar fylla i en digital policy blir den tillgänglig för alla användare på företaget under Dina uppgifter -> Digital Policy. Den visas i form av en summering samt möjligheten att skriva ut ett fullständigt dokument.

Syftet med att fylla i en digital policy är att komma igång med digitaliseringen av verksamheten i Velory med hjälp av en enkel checklista.