I Velory kan du välja om du vill dölja företagets utrustning för de anställda. Detta gör du genom att gå in under ditt företags inställningar när du är inloggad i Velory. Där hittar du en kryssbox med texten "Dölj företagets utrustning för anställda". Boxen är automatiskt ikryssad från början.

Om du väljer att kryssa ur boxen kommer anställda som är inloggade att kunna se företagets medarbetare och enheter. De har inte rättigheter att ändra, ta bort, eller lägga till någonting men får däremot en större insyn i företaget.