Paket används för att erbjuda flera produkter till anställda på ett strukturerat och smidigt sätt. När en person börjar på företaget kan du välja att tilldela dem ett paket med produkter de får välja bland.

Dessa hanteras från vyn för paket. I överblicken kan du hantera existerande paket genom att klicka på de tre prickarna i högerkanten och sedan välja "Ändra". Du kan även lägga till nya startpaket genom att välja Lägg till paket. Om du har svårt att hitta ett visst paket kan du använda sökfunktionen i övre högra hörnet där du kan hitta paketet genom att söka efter dess namn.


Anställda som blir inbjudna med ett startpaket har möjligheten att välja mellan de olika produkterna som finns i startpaketet. På så sätt kan du se till att anställda alltid har vad de behöver dagen de börjar hos er.

Användarflöde

När du skickat inbjudan får den anställde ett e-postmeddelande som som leder dem till inloggningssidan på Velory. Som ett första steg behöver personen du bjöd in kontrollera eller ändra sin information.

Efter det är det dags att välja enheter från det paket du skapat. Längst ner kan du se klart och tydligt om det finns något löneavdrag med. De produkter som visas är även de produkter du valt som standard som är förvalda.

Som anställd kan du fritt välja mellan de olika alternativen i denna vy och du får automatiskt se om du är inom din budget eller inte.

Efter du har gjort dina val är Velory redo att lägga ordern och du kommer ha hårdvaran innan det startdatum som har blivit valt.