Funktionen "Hitta min iPhone" är kopplad till ett aktiveringslås som gör att bara den som har tjänsten aktiverad med lösenord kan använda enheten. För att en enhet ska kunna återbrukas behöver enheten vara frånkopplad från "Hitta min iPhone" så att allt innehåll kan raderas och nollställas.

Stäng av"Hitta min iPhone"

För att stänga av funktionen för "Hitta min iPhone" kan du utföra följande steg:

1: Gå in i på Inställningar i din telefon och välj iCloud
2: Stäng av ”Hitta min iPhone/iPad” genom att dra knappen åt vänster. Skriv in ditt lösenord till Apple-ID
3: Nu kommer enheten av stänga av ”Hitta min iPad/iPhone”.
4: Om knappen inte längre är grön har du lyckats inaktivera funktionen.

Så här gör du för att stänga av funktionen om du har en enhet där du måste stänga av via webbläsaren:

  1. Logga in på iCloud.com med ditt Apple-ID
  2. Gå till Hitta min iPhone
  3. Klicka på "Alla enheter" högst upp på skärmen
  4. Välj enheten du vill ta bort från iCloud
  5. Klicka på "Radera" [enhet]. Välj Nästa tills enheten är raderad
  6. Klicka på "Ta bort från konto"