IMEI är en förkortning för International Mobile Equipment Identity. Det är ett unikt nummer som alla mobiltelefoner har. Det är inte detsamma som serienumret, utan med IMEI kan vi hämta ytterligare information, så som din telefons nuvarande värde. Det är därför viktigt att du noggrant kontrollerar att det är just IMEI-numret du anger. Det är 15 siffror långt och du hittar det i telefonens inställningar.

Så gör du

För iPhone

Hitta IMEI på en iPhone genom att öppna appen "Inställningar", välj "Allmänt" och sedan "Om". Scrolla ner en bit för att se IMEI.

För Android

Hitta IMEI på en telefon med Android genom att öppna inställningar-appen, scrolla ner och välj "Om telefonen". Scrolla ner ytterligare för att hitta IMEI.

För Windows

Hitta IMEI på en telefon med Windows genom att börja på startskärmen och svajpa från höger till vänster för att öppna startmenyn. Scrolla ner och välj "Inställningar". Under "System", klicka "Om" och välj "Mer information" för att se ditt IMEI-nummer.