I det fall ditt företag har ett HR-system (eller annat verktyg) med strukturerad information eller data om de anställda (och eventuellt även den hårdvara de använder) som du vill få in i Velory, kontakta då din lokala säljkontakt för Velory så kan de hjälpa dig med vilka format vi accepterar och hur datan helst ska vara strukturerad.

Den data som behövs är typiskt sett information om för- och efternamn på anställd, e-postadress till anställd samt modell och/eller serienummer på hårdvaruenhet.

Vi jobbar kontinuerligt på att förbättra Velory och just import från HR-system är något vi tittar på att implementera så att vi kan göra onboarding-processen så smidig som möjlig.