Som administratör i Velory kan du enkelt importera data in till Velorys plattform, för att få överblick över anställda och/eller enheter inom bolaget. Du ser snabbt vilka olika enheter ni har inom företagen och vem som har vad. Tänk på att när du importerar datan så innebär det inte att de anställda automatiskt blir inbjudna till plattformen, utan det måste göras separat.

Det första du behöver göra för att importera data in i Velory, är att antingen klicka på boxen “Snabbimport” när du loggar in (i Dina uppgifter), eller…

… klicka på > Inställningar > Företag > Importera

Hur du laddar upp en CSV-fil

I den här sektionen laddar du upp din CSV-fil till systemet för att starta importen. Ladda gärna ner en mall först, för att försäkra dig om att rätt information hamnar på rätt kolumn och rad. Här kan du också välja att enbart importera datan kring de anställda, enbart data kring era enheter, eller både och. Allt görs i en och samma CSV-fil.

Om du laddar upp en CSV-fil där informationen är tillagd på ett felaktigt sätt, kommer se en röd ikon till vänster om den uppladdade filen. Om du då klickar på pilen till vänster om ikonen, expanderas vyn och ser exakt vilka rader du behöver uppdatera. Ingen data kommer att läggas till i systemet så länge den röda ikonen syns.

När en CSV-fil är korrekt utformad och uppladdad, syns en grön ikon och all information är importerad in i Velorys plattform.

Du kan nu gå till Asset Management för att se den importerade datan.