När en anställd slutar kan du som administratör enkelt offboarda den anställda i Velory. För att göra detta måste du gå till Asset Management-> Anställda och sedan leta upp personen i listan. Klicka på personen för att få upp vyn som syns i nedanstående bild.

Klicka därefter på Avsluta anställning. Du kommer då tas till ytterligare en vy där du kan bestämma hur återlämningen av den anställdas hårdvara kommer att gå till. Du kan också välja vad som ska hända med all hårdvara samt uppge vilken dag som är den sista för den anställda.

I denna vy startar du även en offboarding som hjälper den anställda och dig att göra alla avslutande, praktiska uppgifter på ett smidigt sätt.

Om ni redan kommit överens om vad som ska hända med hårdvaran, eller om er kommunikation sker någon annanstans, kan du även kryssa i "Skicka ingen e-post". Då kommer den anställda inte få e-post skickat till sig med en förfrågan om de vill köpa loss hårdvaran.


Vad händer med hårdvaran?

Du kan välja mellan två olika alternativ när en anställd slutar, eftersom det är du som väljer så är det helt upp till er som företag att bestämma vad ni väljer att erbjuda en anställd som valt att sluta.

Alternativ 1: Gör tillgänglig för andra på avslutningsdatumet

Velory tar automatiskt bort enheten från den anställde vid avslutningsdatumet. Eftersom enheten ej längre har någon ägare hamnar den under "Enheter utan ägare" i översikten i Velory.

Alternativ 2: Den anställde köper

Du låter den anställde köpa enheten när personen slutar. Här är det upp till er hur ni väljer att lägga upp det för användaren. Notera att det beslutet kan variera beroende på om finansieringskontraktet är avslutat eller ej.

Finansieringskontraktet ej avslutat
Om en anställd har finansierat hårdvaran den använder och kommer sluta innan kontraktsperioden har gått ut så behöver ni göra ett par val beroende på vad som är bäst för just er. Läs mer om tidiga avslut i vår hjälpsektion.

Avslutat finansieringskontrakt
Då man vid finansieringskontraktets slut skickar tillbaka hårdvaran till finansieringspartnern behöver ditt företag i så fall köpa loss hårdvaran från finansieringspartners för att sedan exempelvis dra av summan från slutlön i det fall den anställde vill köpa loss varan. Du kan läsa mer i vårt avsnitt om finansiering.