Anställda har sedan tidigare kunnat göra ett avdrag på sin lön om de väljer att uppgradera sin utrustning till produkter som överstiger deras tilldelade budget. Detta löneavdrag har inneburit att den överstigande summan har dragits av från lönen månadsvis fram tills dess att finansieringsperioden har löpt ut. Nu finns även möjligheten att betala detta avdrag som en engångskostnad i stället.

Du hittar till sidan för både månadsbetalningar och engångskostnader genom att klicka på rubriken “Anställda” när du är inloggad i Velory.


Så fungerar engångskostnaden


Engångskostnaden fungerar som ett avdrag där det överstigande beloppet dras av från den anställdas lön nästkommande månad efter köpet. Om du exempelvis vill uppgradera till en produkt som ligger 2000 kr över din tilldelade budget kommer alltså 2000 kr dras av från din lön nästkommande månad, om du väljer att betala det som en engångskostnad.

Det är däremot inte möjligt att kombinera engångskostnaden med det månatliga avdraget. Om en budget är inställd på att visa produkter som kan köpas med en engångskostnad, så är det endast dessa produkter som kommer att vara tillgängliga för den anställda att välja mellan.


Läs mer om hur löneavdrag fungerar i följande artiklar: