När ditt företag väljer att finansiera hårdvara får ni tillgång till fabriksnya produkter som ni kan använda som om det vore era egna under finansieringsperioden. Värt att tillägga är att produkterna måste vara försäkrade för att det ska vara möjligt att finansiera.

Finansiering av produkter med restvärde

Finansierade produkter som datorer, surfplattor, mobiltelefoner och viss annan utrustning som klassas som “produktivitetsutrustning” har vid finansieringsperiodens slut ett restvärde. Dessa produkter ska lämnas tillbaka efter finansieringsperioden och kommer då antingen till användning hos en ny användare eller i produktion.

Ditt företag kommer bli kontaktat av finansieringspartnern vid slutet av finansieringsperioden, så att ni kan bestämma hur ni vill gå tillväga med de finansierade produkterna.

Finansiering av andra produkter

Andra produkter, som exempelvis  hörlurar, smarta klockor med mera har däremot  inget restvärde vid finansieringsperiodens slut. Dessa produkter betalas istället av helt under finansieringsperioden ska därför inte heller skickas tillbaka när finansieringsperioden är slut. De tillhör finansieringstagaren - det vill säga arbetsgivaren - efteråt om det inte finns någon annan överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställda.

Mer om finansiering

Att finansiera hårdvara är ett bra sätt att hålla kostnader nere och samtidigt få tag på de senaste modellerna av till exempel datorer, mobiler och surfplattor. I samband med att du lämnar tillbaka enheterna som företaget har finansierat får ditt företag ett erbjudande om nya enheter.

För att kunna finansiera hårdvara krävs en kreditcheck, denna utförs i och med att ditt företag lägger ert första köp i Velory.

Kontraktslängd

När du finansierar hårdvara genom Velory har du möjlighet att välja olika kontraktslängd. I vanliga fall erbjuds 24 månader eller 36 månader som finansieringsperiod.

Kostnaden för finansieringen kan variera i relation till hur lång finansieringsperioden är. 36 månader har traditionellt sett en lägre prisnivå medan 24 månader gör byten och uppgraderingar mer flexibelt.


Vid avslutat kontrakt

När kontraktet går ut är det dags att skicka tillbaka enheten till er finansieringspartner.

Förtida avslut

Det är till mångt och mycket upp till ditt företag själv att bestämma upplägget för förtida avslut. Vi har lagt upp ett par exempel på hur man kan gå tillväga i vår guide om att säga upp finansieringsavtal.