Det kan emellanåt vara lite knepigt att hålla koll på alla månadsbetalningar i företaget. Vi har därför skapat sidan “Månadsbetalningar” i Velory för att effektivisera processen och göra det enklare att ha koll. På denna sida får du som administratör en överblick över alla månadsbetalningar i företaget, samtidigt som det underlättar i kommunikationen om löneavdrag med löneavdelningen.

För att komma till sidan för månadsbetalningar måste du logga in i Velory, och sedan klicka på rubriken “Asset Management” i navigeringsmenyn. Klicka därefter på “Anställda” i vänsterkolumnen, och sedan “Månadsbetalningar”.


Denna funktion som endast är tillgänglig för administratörsroller inkluderar bland annat:

  • Att du som administratör kan se det totala månatliga löneavdraget per anställd eller för hela företaget
  • Du kan se information om en anställds budgetanvändning i detalj
  • Du kan exportera en CSV-fil med företagets månatliga löneavdrag

För mer information om löneavdrag, läs följande artiklar: