Velory hjälper dig att automatisera inköp, livscykelhantering och support av ditt företags hårdvara och mjukvara. Du kan enkelt komma igång med Velory genom att läsa igenom vår Kom igång-guide, där vi behandlar följande områden:

Asset Management

Med ditt företags utrustning i Velory får du som administratör ökad kontroll och sparar tid. Funktionen presenterar företagets utrustning ur fem perspektiv: Översikt, Statistik, Anställda, Utrymmen och Utrustning.

Butik

Butiken är den personliga butiken för ditt företag. Genom att köpa all hårdvara och mjukvara från samma plattform får du en oöverträffad översikt över ditt företags IT-utrustning och -utgifter. Du kan köpa precis som i vilken onlinebutik som helst, med skillnaden att alla inköp automatiskt kopplas till Asset Management.

Anställda

Du kan även öppna upp Velory för dina anställda. Genom att bjuda in dina anställda till Velory så har de möjlighet att göra förfrågningar när de behöver nya eller uppdaterade arbetsverktyg. Som administratör har du kvar kontrollen, bland annat genom att du har möjlighet att godkänna eller neka deras förfrågningar.