I Velory kan alla anställda tilldelas en specifik budget. Den tilldelade budgeten sätter ramarna för hur mycket personen kan beställa utrustning för. Beroende på titel och arbetsuppgifter i företaget kan budgeten skilja sig mellan olika anställda. Det beror på att budgeten finns till för att den anställda ska kunna köpa de produkter personen behöver för att göra sitt jobb på bästa sätt. Samtliga köp måste attesteras innan beställningen kan gå igenom.

När en anställd överskrider sin budget

Om ett köp av en produkt överstiger den anställdes budget kommer den överskjutande kostnaden att rapporteras till företaget. Företaget kan sedan välja att göra löneavdrag för den överskjutande kostnaden.

Notera att företaget är ansvarigt för samtliga köp i Velory och efter egen bedömning får reglera köp över budget med den anställde genom exempelvis löneavdrag.