Som administratör kan du registrera programvara direkt i Velory för att få tydlig inblick i vad som används på företaget och av vem det används. Programvara registreras enkelt genom några steg.

Börja med att trycka på Registrera programvara och fyll i informationen som efterfrågas:

  • Namn: Programvarans namn
  • Kostnad: Vad programvaran kostar
  • Valuta: Vilken valuta programvaran betalas i
  • Betalningsintervall: Hur ofta betalningarna sker för programvaran (kvartal, månad, år, en gång)
  • Välj intervall: Från vilket datum betalningarna gäller
  • Välj intervall: Till vilket datum betalningarna gäller
  • Anteckningar: Övrig information som är relevant för programvaran