Serienumret är ett unikt nummer som tillverkaren tilldelar en produkt för att kunna identifiera den enskilda enheten.

För Mac

Du kan hitta serienumret på en Mac genom att gå till Apple-menyn, som du hittar i hörnet på din skärm. Välj "Om den här datorn", vilket kommer öppna ett fönster där du ser en översikt om din Mac, inklusive dess serienummer. Du hittar mer information hos Apple-supporten.

För Windows

Du hittar serienumret på din Windows genom att öppna kommandotolken på din dator. Det kan du göra genom att skriva “cmd” i sökfältet till höger eller genom att klicka på Windows hemikon. Skriv in följande kommando och tryck på Enter: wmic bios get serialnumber Ditt serienummer visas nu i kommandotolken. Du hittar mer information hos Windows support.

För Linux

För att hitta serienumret på din Linux  måste du först öppna terminalen, genom att trycka på Ctrl+Alt+T i Ubuntu, eller tryck Alt+F2, skriv “gnome-terminal”, och tryck Enter. Skriv sedan följande kommando och tryck Enter: sudo dmidecode -s system-serial-number. Ditt serienummer borde visas i terminalen.