Som administratör behöver du sätta en förvald policy budget. Genom att sätta en standardbudget säkerställer du att alla nya anställda har en budget att förhålla sig till.

En budget behövs för att anställda i företaget ska kunna beställa produkter från butiken. Administratörer kan däremot beställa via butiken oavsett om det finns en budget eller ej.  

Det innebär inte att alla som börjar på företaget får denna budget– du kan som vanligt koppla andra budgetar till anställda när de börjar.