Det är möjligt att ta bort en användare i Velory utan att inleda en offboarding-process . Det gör du genom att gå till Asset management -> Anställda och leta upp den anställde du vill ta bort. Klicka sedan på de tre prickarna i högerkanten och välj "Redigera".

Du kommer att komma till en ny vy med användarens uppgifter. Skrolla ner på sidan och välj "Ta bort anställd".

Till skillnad från en offboarding-process kommer du inte behöva göra några val, utan användaren tas helt enkelt bort från systemet. Enheter som användaren kan tänkas ha vid borttagning finns kvar i systemet men är ej längre kopplade till en användare.

När användaren tas bort helt på detta sätt kan e-postadressen som användaren hade återanvändas. Det är alltså en bra process att använda sig av i de fall en användare till exempel har lagts in felaktigt eller att personen av någon annan anledning inte behöver gå igenom offboarding-processen.