Asset Management

Lär dig hur du hanterar Asset Management i Velory- exempelvis hur du registrerar hårdvara, använder funktionen utrymmen eller kopplar enheter till anställda.

Registrera hårdvara

För att få en god översikt över vilken hårdvara som finns i företaget kan du som administratör för företaget registrera enheter i Velory.

Add an employee

In this article, you get to know how to invite your employees in three different ways- Via import, manually or via email.

About Velory

Velory helps you automate the purchase, lifecycle management and support of your company's hardware and software.

About hardware registration

To get a good overview of what hardware you have in the company, both administrators and employees can register devices in Velory.

Håll koll på mjukvara i Velory

Att hålla koll på all mjukvara som ditt företag äger kan vara rätt knepigt. Med funktionen "Mjukvara" i Velory blir det enklare att hålla koll på all mjukvara ditt företag använder. På så vis kan ni lätt och smidigt hålla koll på både mjukvara och hårdvara på ett och samma ställe.

Om Velory

Velory hjälper dig att automatisera inköp, livscykelhantering och support av ditt företags hårdvara och mjukvara.

Lägg till hårdvara i ett utrymme

Lär dig hur du kan koppla din hårdvara till ett utrymme- som till exempel en skärm i ett mötesrum- för att få bättre koll på företagets hårdvara.

Skapa ett utrymme

Skapa utrymmen att koppla er hårdvara till så ni kan hålla koll på vad som används i era olika konferensrum exempelvis.

Registrera utrustning på anställda

För att enklare få en överblick över vilken utrustning som finns var i organisationen kan du registrera utrustning på anställda i företaget. Se videon eller läs artikeln för att se hur du enkelt registrerar utrustningen.

Om månadskostnad

Få en överblick över månadskostnader, hur de relaterar till leasing samt vad skillnaden är mellan olika olika leasingperioder.

Värdering av enheter

När du lägger till en enhet i Velory beräknas ett värde för vad enheten skulle kunna bytas in för idag. Värdet kan användas i för att estimera inventarievärdet av sina digitala tillgångar.

Enheter utan ägare

Få en överblick över vart du hittar enheter som ej har tilldelats en anställd eller ett utrymme.