Vanliga frågor för administratörer

Få svar på de vanligaste frågorna- som hur leasing fungerar, hur du anger Firmatecknare eller hur engångskostnader och månadsbetalningar går till bland annat.

Om månadsbetalningar

Få en överblick över det månatliga löneavdraget per anställd eller för hela företaget. Denna artikel beskriver vart i Velory du hittar funktionen och hur du använder den.

Om engångskostnader

Om anställda väljer produkter som överstiger deras tilldelade budget, kan de välja att betala det överstigande beloppet med ett engångsavdrag på sin lön. I denna artikel förklarar vi hur det går till.

Lägg till en anställd

Det finns tre olika sätt att bjuda in en anställd på- via import, manuellt eller via e-post. Kolla på videon eller läs stegen i artikeln nedan för att se hur du gör.