Kom igång

Kom igång med grunderna i Velory - som hur du håller ordning på din utrustning, lägger en order i butiken eller lägger till anställda.

Registrera hårdvara

För att få en god översikt över vilken hårdvara som finns i företaget kan du som administratör för företaget registrera enheter i Velory.

Generellt om budgetar

En budgetpolicy, är ett antal budgetar knutna till olika kategorier, till exempel "Telefoner". Dessa används för att bestämma hur mycket en enhet får kosta för en anställd i företaget.

Om Velory

Velory hjälper dig att automatisera inköp, livscykelhantering och support av ditt företags hårdvara och mjukvara.

Om Asset Management i Velory

I denna artikel får du en snabb genomgång av de olika delarna i Asset Management i Velory.

Om Butiken

Butiken är den personliga butiken för ditt företag. Genom att köpa all hårdvara och mjukvara från samma plattform får du en oöverträffad översikt över ditt företags IT-utrustning och -utgifter.

Lägg till paket

I denna artikel får du en genomgång av hur du kan konfigurera startpaket som är anpassade för just dig och dina anställda.

Lägg till en anställd

Det finns tre olika sätt att bjuda in en anställd på- via import, manuellt eller via e-post. Kolla på videon eller läs stegen i artikeln nedan för att se hur du gör.