Varje gång ditt företag får inkommande produktförfrågningar från anställda måste de godkännas av en attesteringsansvarig innan beställningarna går igenom. Ansvarig attesterare får både notis om produktförfrågan via e-post och kan se förfrågan genom att klicka på profilen på den person som har lagt förfrågan.

Det är endast Administratörer som kan delegera någon till att vara attesteringsansvarig. Funktionen kan ställas in på både Anställda, Platser och Företaget. För att ställa in denna funktion för respektive område måste du som Administratör göra följande:

  • För Anställd: Gå till rubriken “Asset Management” i navigeringsmenyn och klicka därefter på “Anställda". Välj den anställde du vill göra till attesteringsansvarig från listan och klicka sedan på information. Härifrån kan du göra ändringarna.
  • För Plats: Gå till "Kontoinställningar” som du hittar genom att klicka på din profil i det högra hörnet. Klicka därefter på “Platser”. Härifrån kan du ändra attesteringsinställningarna.
  • För Företaget: Gå till “Inställningar” genom att klicka på din profil i det övre högra hörnet. Gå därefter till  “Företagsinformation” där du kan ändra attesteringsinställningarna.

De inkommande produktförfrågningarna hanteras på den första nivån med angiven attesteringsansvarig, och prioriteras på följande sätt:

1. Anställd

2. Platsen personen tillhör

3. Företaget

4. I det fall det inte finns någon registrerad attesteringsansvarig på varken Anställd, Plats eller Företaget så hanteras attesteringen av alla Administratörer.

Värt att ha i åtanke är att funktionen inkluderar filtering som gör att Administratörer inte ser produktförfrågningar som de inte är attesteringsansvariga för. Däremot kan Administratörer se en anställds förfrågningar på personen i frågas profilsida även om de inte är direkt ansvariga för attestering.