Som administratör kan du ibland behöva uppdatera redan skapade paket. Det kan vara för att en produkt i paketet har utgått och du fått en notis om att paketet behöver uppdateras eller att du helt enkelt vill ändra vilka enheter som erbjuds till dina anställda.

Att uppdatera paket görs genom liknande process som att skapa paket. När du går till paketvyn kan du välja det paket du vill uppdatera och klicka på "Redigera".

Du kan uppdatera vilka produkter som erbjuds, ta bort en kategori, lägga till en kategori, koppla till en annan budget och mer. När du är färdig med dina ändringar behöver du klicka på "Uppdatera paket" för att se till att paketet sparas.