När du lägger till en enhet i Velory beräknas ett värde för vad enheten skulle kunna bytas in för idag om ditt företag sålde den via Velory genom ett så kallat inbyte. Värdet kan användas för att uppskatta inventarievärdet av företagets tillgångar (hårdvaruenheter).

Värderingen baseras på att enheten är fullt fungerande och inte har några skador utöver normalt slitage. För de enheter som företaget äger och inte leasar är värdet på enheten också det preliminära pris som du kan få om du skickar in enheten. För leasade enheter reflekterar värdet det nuvarande restvärdet.